Fra "Music Business in Norway" vist ved Midem-utstillingen, Cannes - 1999